הידורים

"...התנאה לפניו במצוות, עשה לפניו: סוכה נאה, לולב נאה, שופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה (בדיו נאה, בקולמוס נאה)..." (שבת קלג)

(שמות טו, ב)

 • טבילה במקווה בתחילת יום כתיבה (תורת השלמים לחיד”א פרק י”ח)
 • כתיבה איטית, ללא הפרעה בריכוז וללא שמיעת מוזיקה או דברי תורה וכדו’
 • כתיבה ע”י סופר שאינו נוגע בזקנו כלל (ע”פ אדמו”רי אביחצירא וכן מנהג כל החסידים להקפיד בכך, וכן אמר לי הרה”ג רשל”צ הרב מרדכי אליהו שיש מעלה גדולה בזה)​
 • כתיבה על קלף שליל משובח עבודת יד המעובד ללא תנאי (קסת הסופר ב,ד; קול יעקב)
 • כתיבה בקולמוס קנה או בנוצה ולא בקולמוס ברזל בשום אופן (תורת השלמים לחיד”א פרק י”ח)
 • כתיבה אחידה ומדוייקת מאוד ע”פ ההלכה והמנהג (שו”ע סי’ ל”ב סע’ ד’ רמ”א)
 • כתיבה ע”י דיו שחור לגמרי, ולא אפור כהה (ביאור הלכה סי’ ל”ב סע’ ג’ ד”ה יכתבם)
 • הקפדה ב”לא כסדרן בחצי אות” (אבני נזר או”ח סימן ט,י)
 • תיוג נאה ע”י דיו כשר לסת”ם (שו”ע סי’ ל”ב סע’ ד’ רמ”א).
 • תיוג לפי מצת שימורים (תגי שימושא רבה) בכתב הארי ז”ל (מובא בטור ב”י סי’ ל”ו)
 • הקפדה על חומרת הרשב”א בעת דיבוק אותיות (ביאור הלכה סי’ ל”ב סע’ י”ח, ד”ה ואם)
 • תיוג כסדרן תוך כדי הכתיבה (בכתב בית יוסף ובאר”י)
 • אפשרות לכתיבת כל הפרשיה ברצף ובתענית דיבור
 • אפשרות להידורים נוספים ונדירים (כתיבה על קלף מעובד בעפצים וע”י דיו עשן שמנים).
דילוג לתוכן