תיק עבודות

"לא יהא אדם רשאי לכתוב תפילין ומזוזות ומגילות עד שיטול רשות מבית דין שבדקוהו בתחילה פעמים הרבה לראות אם הוא בקי בדינים, וכשימצאו אותו בקי בדינים, עונה על הן הן ועל לאו לאו, יבדקהו במעשה הכתיבה"

(ספר הזכרונות שרבנו שמואל אבוהב, זכרון ט' )

סינון תיק עבודות

ספר תורה

ספר תורה בכתב ספרדי

ספר תורה

ספר תורה בגוויל - כתב נדיר ביופיו

ספר תורה

ספר תורה בגוויל בכתב ספרדי (כתוב עם קנה)

ספר תורה

ספר תורה מהודר, נדיר ביופיו

ספר תורה

ספר תורה קטן בכתב אשכנזי (בית יוסף)

מגילות

מגילת שיר השירים בכתב בית יוסף.

מגילות

מגילת גוויל בכתב בית יוסף

מגילות

מגילת גוויל בכתב בית יוסף (נדיר מאוד!)

מגילות

כתיבת בית יוסף בגוויל עשרת בני המן ע"פ הגר"א

מגילות

מגילה בכתב אשכנזי יפהפה במיוחד

מגילות

מגילה בכתב בית יוסף

מגילות

מגילת גוויל בכתב ספרדי/תימני בטעם של פעם...

אומנות

חיקוי קטעי מגילות הגנוזות מבית שני

מגילות

מגילת גוויל בכתב ספרדי גדול (המכונה מגילת הרב עובדיה)

מגילות

מגילת הרב עובדיה בגוויל משובח

מגילות

מגילת גוויל בכתב האר"י ז"ל נדירה מאוד

מזוזות

מזוזה קטנטנה

מזוזות

מזוזה בגוויל בכתב ספרדי

מזוזות

מזוזות מהודרות בכתב ספרדי גוויל וקלף

מזוזות

מזוזה בכתב האר"י על גוויל (נדיר מאוד!)

מזוזות

מזוזות מהודרות בכל הכתבים

מזוזות

מזוזה בכתב בית יוסף

מזוזות

מזוזה בכתב אשכנזי (בית יוסף) על קלף מעופץ

מזוזות

מזוזה בכתב ספרדי כתובה בקנה סוף

תפילין

תפילין גדולות בהשוואה לפצפוניות

תפילין

תפילין בכתב תימני

תפילין

פרשיות תפילין של ראש בכתב בית יוסף

תפילין

פרשיות בכתב בית יוסף (אשכנז) מהודרות

תפילין

פרשיות בכתב אשכנזי כתיבת קנה (נדיר מאוד)

תפילין

פרשיות מהודרות בכתב בית יוסף

תפילין

פרשיות פצפוניות בכתב ספרדי

תפילין

פרשיה אשכנזית בכתב האר"י ז"ל

תפילין

פרשיות בכתב האר"י ז"ל

תפילין

פרשיות מהודרות בכתב האר"י ז"ל

תפילין

פרשיות בכתב ספרדי

תפילין

פרשיות פצפוניות בכתב ספרדי

תפילין

פרשיות של תפילין של ראש בכתב ספרדי

תפילין

תפילין של ראש על קלף מעופץ

תפילין

פרשיות תפילין מהודרות שנכתבו בקנה וברצף (בתענית דיבור)

תפילין

תפילין של יד שנכתבו הדיו עשן שמנים על קלף מעופץ

תפילין

תפילין של ראש זעירות (פצפוניות) שנכתבו בקנה סוף

תפילין

תפילין של יד פצפוניות שנכתבו בקנה סוף

תפילין

נדיר ביותר! פרשיות פרשיות בכתב אשכנזי על קלף מעופץ

פצפוניות

פרשיות פצפוניות בכתב ספרדי

פצפוניות

פצפונים בכתב ספרדי

פצפוניות

תפילין של ראש זעירות (פצפוניות) שנכתבו בקנה סוף

פצפוניות

תפילין של יד פצפוניות שנכתבו בקנה סוף

פצפוניות

פרשיות פצפוניות בכתב האר'י ז"ל

פצפוניות

פרשיות פצפוניות ספרדי

פצפוניות

פרשיות פצפוניות בכתב האר"י ז"ל

פצפוניות

פרשיות פצפוניות בכתב האר"י ז"ל

פצפוניות

פצפוניות בכתב האר"י ז"ל

פצפוניות

פצפוניות בכתב אשכנזי (בית יוסף)

פצפוניות

פרשיות קטנטנות בכתב בית יוסף

פצפוניות

פצפוניות בכתב האר"י ז"ל, כתב נדיר

פצפוניות

פרשיות יד פצפוניות בכתב האר"י ז"ל (אשכנז)

אומנות

אשת חיל בכתיבה אשכנזית קליגרפית עם הקדשה

אומנות

ברכת כלה יחודית

אומנות

כתובה מאויירת בכתיבה קליגררפית, עבודת יד

אומנות

מערת המכפלה ציור בעבודת יד

אומנות

מערת המכפלה ציור בעבודת יד

אומנות

עבודה מקורית במגזרת נייר

אומנות

ציור במגזרת נייר

אומנות

מגזרת נייר

אומנות

ירושלם במגזרת נייר

אומנות

ברכת כלה יחודית ממגזרת נייר

אומנות

מגזרת נייר יחודית

אומנות

כתיבה קליגרפית