תפילין

חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל עת שיכנס ויצא יפגע ביחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו, ויעור משנתו ושגייתו בהבלי הזמן, וידע שאין שם דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור עולמים, ומיד חוזר לדעתו, והולך בדרכי מישרים"
(רמב"ם הלכות מזוזה פרק ו')

רוצים לדעת יותר? השאירו פרטים!

"כל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו - וגדולה מזה, שהבית נשמר על ידה" (טור יו"ד סי' רפ"ה)

המלצות רבנים

המלצה על ספר תורה

משפחת קזס

התכתבות עם הרב

הרב דוד איסדורפר

המלצת הרב

הרב ישי קרוב הי"ו

כתיבת אותיות הראשונות בספר תורה

ברוך דנון עם כ"ק אדמו"ר מביאלה (גבעת שאול)

המלצת הרב

הרב מיכה בלוך הי"ו מחבר ספר בנה ביתך כהלכה רכש ספר תורה בכתב האר"י ז"ל

המלצת סופר ומגיה מומחה

הרב הראל לוי הי"ו מצפת

המלצת סופר ומגיה

הרב נריה מידני הי"ו

המלצת אברך וסופר מומחה

הרב אסף טימור הי"ו

כתב סמיכה למכניס פרשיות

ע"י ועד לשכת הקודש

המלצת רב

"מכללת אמונה" וראש "מכון הראנו בבניינו" מו"ר הרה"ג מנחם מקובר שליט"א

המלצה

ר' יחיאל נחמני מומחה להכנת תיקוני (טקסטים) סת"ם

המלצת הרב

הרב מנחם יהודה גרוס שליט"א מורה הוראה מומחה ומפורסם לענייני סת"ם

כתיבת מזוזות

המזוזות המהודרות של אות והדר, נכתבות בהשקעה רבה וברצון לדייק ולהדר אפילו בפרטים הקטנים ביותר. 

למה תפילין מבית מלאכת הסת"ם?

כותרת אלמנט

כותרת אלמנט

כותרת אלמנט

כותרת אלמנט

כותרת אלמנט

כותרת אלמנט

ההקפדה על הרצועות היא נר לרגלנו

רצועות, אמנם זה חלק הקל ביותר אך מנסיוני רצועות לא איכותיות זה דבר נפוץ ביותר וצריך להשגיח מאוד שהרצועות מיוצרות ע”י יצרן נאמן וירא שמים ויהיו איכותיות בתכלית. 

אצל הסופר ברוך דנון התפילין הן ברמה יוקרתית בין בכתיבת הפרשיות בין בבחירת הבתים והרצועות וכן בהכנסות הפרשיות ובגימור הבתים . 

IMG_20200518_160938fixed

Image #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Rectangle 72fixed

Image #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

IMG_20200518_160938fixed

Image #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

IMG_20200518_160938fixed

Image #2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

צרו איתי קשר ונתחיל במסע אל

מלאכת הסת"ם העתיקה יחד

או ממלאים טופס זה: