המלצות


 
 
"אין לקנות ס"ת תפילין ומזוזות אלא ממומחה שנטל קבלה מחכם המעיד שהוא אומן ביד, ושאין בכתיבתו שום ספק שינוי אותיות. וגם בקי בהלכות הנצרכים לעיבוד ולכתיבה ולהגהה..."
(קול יעקב לרבנו בעל כף החיים ס"ק קט"ו)


"לא יהא אדם רשאי לכתוב תפילין ומזוזות ומגילות עד שיטול רשות מבית דין שבדקוהו בתחילה פעמים הרבה לראות אם הוא בקי בדינים, וכשימצאו אותו בקי בדינים, עונה על הן הן ועל לאו לאו, יבדקהו במעשה הכתיבה" (ספר הזכרונות שרבנו שמואל אבוהב, זכרון ט' )

"ובלי סמיכה ידיו אסורות מלכתוב אפילו אות אחת, והשומע לי ישכון בטח" (ספר תנופה לרבנו חיים פלאג'י, סי' תנ"ב)
 
תעודה מ"ועד משמרת סת"ם"   כתב סמיכה מרב העיר חברון
הרה"ג דב ליאור שליט"א

 
   
             

המלצת רב "מכללת אמונה" וראש "מכון הראנו בבניינו"  מו"ר הרה"ג מנחם מקובר שליט"א
 
הסופר ברוך דנון עם כ"ק אדמו"ר מביאלא    (גבעת שאול) בכתיבת אותיות הראשונות של ס"ת לע"נ אשתו הרבנית ע"ה
   
     
לייבסיטי - בניית אתרים