המלצות


 
 
"אין לקנות ס"ת תפילין ומזוזות אלא ממומחה שנטל קבלה מחכם המעיד שהוא אומן ביד, ושאין בכתיבתו שום ספק שינוי אותיות. וגם בקי בהלכות הנצרכים לעיבוד ולכתיבה ולהגהה..."
(קול יעקב לרבנו בעל כף החיים ס"ק קט"ו)


"לא יהא אדם רשאי לכתוב תפילין ומזוזות ומגילות עד שיטול רשות מבית דין שבדקוהו בתחילה פעמים הרבה לראות אם הוא בקי בדינים, וכשימצאו אותו בקי בדינים, עונה על הן הן ועל לאו לאו, יבדקהו במעשה הכתיבה" (ספר הזכרונות שרבנו שמואל אבוהב, זכרון ט' )

"ובלי סמיכה ידיו אסורות מלכתוב אפילו אות אחת, והשומע לי ישכון בטח" (ספר תנופה לרבנו חיים פלאג'י, סי' תנ"ב)
 
תעודת סופר בתוקף
ע"י ועד לשכת הקודש

 
  תעודת בעל מגיה בתוקף  
ע"י ועד לשכת הקודש

 
     
       

תעודת סופר ע"י
"ועד משמרת סת"ם", 
הרה"ג מרדכי פרידלנדר זצ"ל
 
כתב סמיכה ע"י רב העיר חברון
הרה"ג דב ליאור שליט"א

 
     
               

המלצת הרב מנחם יהודה גרוס שליט"א 
מורה הוראה מומחה ומפורסם לענייני סת"ם

 
  המלצת  ר' יחיאל נחמני 
מומחה להכנת תיקוני (טקסטים) סת"ם
     
       
           

המלצת רב "מכללת אמונה" וראש "מכון הראנו בבניינו"  מו"ר הרה"ג
מנחם מקובר שליט"א

 
 
כתב סמיכה למכניס פרשיות תפילין לבתים
ע"י ועד לשכת הקודש 
     
       

המלצת אברך חשוב וסופר מומחה 
הרב אסף טימור הי"ו
  המלצת סופר ומגיה מומחה 
הרב נריה מידני הי"ו
     
       

המלצת סופר ומגיה מומחה 
הרב הראל לוי הי"ו
מצפת
 
המלצת הרב מיכה בלוך הי"ו
מחבר ספר בנה ביתך כהלכה
רכש ספר תורה בכתב האר"י ז"ל שנכתב ע"י סופר ברוך דנון

 
     
       
           
 הסופר ברוך דנון עם 
כ"ק אדמו"ר מביאלה (גבעת שאול) בכתיבת אותיות הראשונות בספר תורה
לע"נ אשתו
  המלצת הרב ישי קרוב הי"ו 
רכשו ספר תורה בכתב אשכנז שנכתב ע"י הסופר ברוך דנון 
     
                                                                         
התכתבות עם הרב דוד איסדורפר
שרכש תפילין עם הידורים מיוחדים
 
 
  המלצתה של משפחת קזס אשר רכשה ספר תורה מכתב ידו של
סופר ברוך דנון 
     
       

לייבסיטי - בניית אתרים